Rakeyan Medang adalah putra dari Sang Banga atau Rakeyan Banga dari pernikahannya dengan Kencana Sari, cicit Resiguru Demunawan. Rakeyan Medang diangkat sebagai raja Kerajaan Sunda setelah Rakeyan Banga meninggal pada tahun 766  M. Setelah dinobatkan menjadi raja Kerajaan Sunda Rakeyan Medang bergelar Prabu Hulukujang.

Rakeyan Medang Prabu Hulukujang

rakeyan medang

Prabu Hulukujang tidak memiliki anak laki-laki dari permaisurinya. Prabu Hulukujang hanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dewi Samatha. Dewi Samatha kemudian dinikahkan oleh Rakeyan Hujungkulon. Rakeyan Hujungkulon sendiri adalah keturunan dari Manarah, Raja Kerajaan Galuh. Rakeyan Hujungkulon inilah yang nantinya menggantikan Prabu Hulukujang sebagai raja di Kerajaan Sunda. Prabu Hulukujang berkuasa di Kerajaan Sunda selama 17 tahun. Prabu Hulukjang meninggal pada tahun 783 M. Takhta Kerajaan Sunda diberikan kepada Rakeyan Hujung Kulon yang berasal dari Kerajaan Galuh. 

Daftar Bacaan

  • Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa
  • Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Sarga 4 Parwa 2
  • Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Sarga 3 Parwa 2
  • Atja & Ekajati, E.S. 1989. Carita Parahiyangan “karya tim pimpinan pangeran wangsakerta”. Bandung: Yayasan Pembangunan Jawa Barat.
  • Ayatrohaedi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah “Panitia Wangsakerta” Cirebon. Jakarta: Pustaka Jaya.
  • Danasasmita, S. 1983. Sejarah Bogor. Bogor: Paguyuban Pasundan Cabang Kodya Bogor.
  • Ekajati, Edi S. 2005. Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta. Jakarta: Pustaka Jaya.
  • Groeneveldt. W. P. 2009. Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Depok: Komunitas Bambu.
  • Iskandar, Yoseph.1997. Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa).Bandung: Geger Sunten
  • Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (ed.). 2011. Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Hindu. Jakarta: Balai Pustaka.
Baca Juga  Kemunculan Elit Modern Indonesia Awal Abad Ke-20
error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Abhiseva.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca